تجهیز مراتع شهرستان چاراویماق با ۹۰ عدد آبشخور به همت بنیاد مستضعفان و مشارکت اداره منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی نهاد آبادانی و پیشرفت چاراویماق ، با مشارکت بنیاد مستضعفان و اداره منابع طبیعی تعداد ۹۰ عدد آبشخور در جهت بهره وری دام ها در اختیار دامداران چاراویماق قرار خواهد گرفت.
این آبشخور ها با مشارکت ۸۰ درصدی بنیاد مستضعفان و ۲۰ درصدی منابع طبیعی به ارزش ۲۲۰میلیون تومان می باشد که نگهداری و نظارت بر حسن استفاده آنها بر عهده اداره منابع طبیعی خواهد بود.

اینستاگرام | آپارات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تجهیز مراتع شهرستان چاراویماق با ۹۰ عدد آبشخور

پست های جدید