✅ اولین جلسه کمیته اجرایی استانی ساخت ۶۵۰ واحد مسکن محرومین شهرستان چاراویماق در اداره کل کمیته امداد استان تشکیل گردید.

🔹به گزارش روابط عمومی نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق اولین جلسه استانی مسکن محرومین در محل اداره کل کمیته امداد استان با حضور مسئول نهاد آبادانی چاراویماق ، مدیر کل بنیاد مسکن و مدیر کل کمیته امداد استان برگزار گردید.

🔹مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت با اعلام این خبر افزود: پیرو ابلاغ و تخصیص سهمیه ۶۵۰ واحد مسکن محرومین مناطق هدف بنیاد علوی و برابر اقدامات اولیه انجام گرفته مبنی بر شناسایی و تایید نیازمندان توسط بنیاد علوی و معرفی جهت تشکیل پرونده توسط کمیته امداد به بنیاد مسکن برای اخذ تسهیلات اولین جلسه کمیته اجرایی با حضور مدیران کل کمیته امداد و بنیاد مسکن و نهاد آبادانی و پیشرفت (بنیادعلوی) تشکیل و مشکلات مربوط به بررسی و صدور پروانه و مشکلات مربوط به تسهیلات بررسی گردید و تصمیمات مقتضی گرفته شد .

🔹وی افزود مقرر گردید هفته آتی جسه ایی با حضور معاون اعتبارات بانک کشاورزی در شهرستان تشکیل و مشکلات حوزه تسهیلات در این بانک مرتفع شود، همچنین بنیاد مسکن متعهد گردید نسبت به ابلاغ باقی سهمیه به بانک عامل ملی و سایر بانک هایی که امکان عمل وجود دارد اقدام گردد تا در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده پرداخت تسهیلات سهم بنیاد مسکن صورت گیرد. در این راستا سهم بنیاد مستضعفان و کمیته امداد متناسب با پیشرفت کار به حساب مددجویان پرداخت خواهد شد .
گفتنی است در این دیدار معاون مدیرکل بهزیستی و معاون اعتبارات بانک کشاورزی نیز در جهت بررسی مشکلات حضور داشتند. و مقرر گردید که ساخت مسکن مددجویان بهزیستی برابر تفاهم نامه دو جانبه بین بنیاد مستضعفان و مسکن از طرف بنیاد مسکن پیگیری و اقدام گردد.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی استانی

پست های جدید