اجرای طرح گلهای صالح توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق

به گزارش روابط عمومی نهاد آبادانی و پیشرفت مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت گفت:طرح گلهای صالح توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق در حال اجرا می باشد.
شاهی افزود:
طرح گلهای صالح یکی از برنامه های اصلی بنیاد علوی در راستای سیاستهای جمعیتی کشور جهت ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده دچارسوءتغذیه می باشد که خدمات این طرح در قالب بسته های حمایتی شامل بسته های تغذیه ای و مکمل یاری، فرهنگی و تربیتی، بهداشتی و همچنین کمک های درمانی به مادران عزیز شهرستان ارائه می گردد .
طی این طرح از ماه 4 بارداری تا ماه 6 شیردهی بسته های حمایتی در اختیار مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه قرار می گیرد .
در مرحله اول این طرح 350 بسته در ببین مادران شهرستان توسط نهاد آبادانی و پیشرفت با همکاری شبکه بهداشت و درمان و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان توزیع گردید.

لینک آپارات | لینک اینستاگرم

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اجرای طرح گلهای صالح

پست های جدید